قدیمی‌ترین شهر سنگی دنیا در گرجستان

۷ دی ۱۳۹۶ 10:27 AM بازدید 533
کد خبر : 153754
اوپلیس‌تسیخه نام یکی از بزرگترین و قدیمی ترین شهرهای سنگی دنیاست. شهری باستانی در گرجستان است که از تراشیده شدن صخره‌ها ایجاد شده و در ۱۰ کیلومتری شرق شهر گوری در استان شیدا کارتلی قرار گرفته است.
 
به گزارش اقتصاد آنلاین، اوپْلیسْ‌تْسیخه (Uplistsikhe) روی یک صخره بلند و درساحل غربی رودخانه متکواری ساخته شده است. اوپلیس تسیخه ساختارهای مختلفی را – از اوایل عصر آهن تا اواخر قرون وسطا – شامل می‌شود. همچنین ترکیب غیر معمول سبک‌های مختلف از صخره تراشی آناتولی و فلات ایران و نیز همزیستی معماری مسیحی و غیر مسیحی، این شهر را از دیگر شهرهای سنگی دنیا متمایز می‌سازد.
 
قدیمی‌ترین شهر سنگی دنیا در گرجستان
 
قدیمی‌ترین شهر سنگی دنیا در گرجستان
 
قدیمی‌ترین شهر سنگی دنیا در گرجستان
قدیمی‌ترین شهر سنگی دنیا در گرجستان
 
قدیمی‌ترین شهر سنگی دنیا در گرجستان
 
قدیمی‌ترین شهر سنگی دنیا در گرجستان
 
قدیمی‌ترین شهر سنگی دنیا در گرجستان
 
قدیمی‌ترین شهر سنگی دنیا در گرجستان
 
قدیمی‌ترین شهر سنگی دنیا در گرجستان
 
شهر اوپلیس تسیخه به سه بخش شمالی، جنوبی و مرکزی تقسیم می‌شود که منطقه‌ای با وسعت تقریبی ۸ هکتار را در بر می‌گیرد. بخش میانی وسیع تر است و قسمت عمدهٔ ساختارهای صخره تراشی این شهر را در خود جای داده است و از طریق یک گذرگاه و یک تونل به بخش جنوبی متصل می‌شود. گذرگاه‌ها و گاهی پلکان‌ها از طریق خیابان اصلی به ساختارهای مختلف انشعاب پیدا می‌کنند.
پربازدیدها