اولین هتل یخی دائمی جهان‎

۱۳ آذر ۱۳۹۵ 9:05 AM بازدید 907
کد خبر : 151496
اولین هتل یخی دائمی جهان که در تمامی ۳۶۵ روز سال به مسافران خدمات ارائه می دهد در لاپلند سوئد افتتاح شد.

اولین هتل یخی دائمی جهان‎

اولین هتل یخی دائمی جهان‎

اولین هتل یخی دائمی جهان‎

اولین هتل یخی دائمی جهان‎

اولین هتل یخی دائمی جهان‎

اولین هتل یخی دائمی جهان‎

اولین هتل یخی دائمی جهان‎

اولین هتل یخی دائمی جهان‎

اولین هتل یخی دائمی جهان‎

اولین هتل یخی دائمی جهان‎

پربازدیدها