روباه‌های شنی

۲۶ بهمن ۱۳۹۴ 8:08 PM بازدید 721
کد خبر : 143125
روباه های شنی بومی بیابان شمال آفریقا هستند و جسه خیلی کوچکتری نسبت به روبه های دیگر دارند.

روباه‌های شنی

به گزارش ایلنا، روباه شنی یکی از گونه های در معرض خطر انقراض در ایران است طول بدن این حیوان 52-40 سانتیمتر و وزن آن 5/3 -1 کیلوگرم است ،‌طول دم به 39-25 سانتی متر می رسد . این روباه به رنگ شن دیده می شود و در مقایسه با روباه معمولی ، جثه کوچکتر و گوش ها نسبتا بزرگتری دارد. پشت گوشها سیاه نیست و پشت بدن معمولا زرد مایل به نارنجی است ولی لکه سیاه رنگی در زیر چشمها دارد و دم ، زرد متمایل به قهوه ای و انتهای آن سفید است . در بین پنجه های دست و پا موهای بلندی دارد. این روباههای کوچک صدای WOW از خود در می آورند . در مناطق کویری روباه شنی فراوان است و دلیل آن شرایط زیست محیطی مناسب مثل حیوانات قابل شکار و غذای فراوان است .

روباه‌های شنی

روباه‌های شنی

روباه‌های شنی

روباه‌های شنی

پربازدیدها