اعتراض نمادین یک هنرمند به تخریب آثار تاریخی

۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 2:08 PM بازدید 921
کد خبر : 143088
سالار پویان، عکاس و نویسنده میانه‌ای نسبت به تخریب آثار باستانی، با آغشتن خود به گل و لای اقدام به اعتراض نمادین کرد.

اعتراض نمادین یک هنرمند به تخریب آثار تاریخی

اعتراض نمادین یک هنرمند به تخریب آثار تاریخی

اعتراض نمادین یک هنرمند به تخریب آثار تاریخی

اعتراض نمادین یک هنرمند به تخریب آثار تاریخی

اعتراض نمادین یک هنرمند به تخریب آثار تاریخی

اعتراض نمادین یک هنرمند به تخریب آثار تاریخی

اعتراض نمادین یک هنرمند به تخریب آثار تاریخی

اعتراض نمادین یک هنرمند به تخریب آثار تاریخی

پربازدیدها