اتاق تخلیه خشم

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 7:37 PM بازدید 721
کد خبر : 142087
یک شرکت روسی یک روش غیرمعمول تخلیه خشم و استرس به مشتریان خود پیشنهاد می دهد. افراد خشمگین می توانند با پتک به جان وسیله های یک اتاق بیافتند.

اتاق تخلیه خشم

اتاق تخلیه خشم

اتاق تخلیه خشم

اتاق تخلیه خشم

اتاق تخلیه خشم

اتاق تخلیه خشم

اتاق تخلیه خشم

اتاق تخلیه خشم

منبع : مهر

پربازدیدها