آغاز سال میمون در شرق آسیا

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ 5:51 PM بازدید 739
کد خبر : 142042
‎مردم کشورهای شرق آسیا آغاز سال نوی چینی را که به سال میمون شهرت دارد، جشن گرفتند.

آغاز سال میمون در شرق آسیا

آغاز سال میمون در شرق آسیا

آغاز سال میمون در شرق آسیا

آغاز سال میمون در شرق آسیا

آغاز سال میمون در شرق آسیا

آغاز سال میمون در شرق آسیا

آغاز سال میمون در شرق آسیا

آغاز سال میمون در شرق آسیا

آغاز سال میمون در شرق آسیا

پربازدیدها