نرخ بیکاری به 10،7 درصد رسید

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ 8:46 AM بازدید 741
کد خبر : 141011
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر را در فصل پاییز 10،7 درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر را در فصل پاییز 10،7 درصد اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نرخ بیکاری در میان مردان 9 درصد و در میان زنان 18،9 درصد و در نقاط شهری 11،7 درصد و در نقاط روستایی 8،1 درصد است.
نرخ مشارکت اقتصادی و درصد جمعیت در سن کار و فعال (شاغل یا بیکار) در میان جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 38،1 درصد برآورد شده است، این شاخص در میان مردان 63،2 درصد و در میان زنان 13،2 درصد محاسبه شده است.
درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است و نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی 40،1 درصد و در نقاط شهری 37،4 درصد بوده است.
در صورتی که جمعیت 10 ساله و بیشتر را در سن کار فرض کنیم نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به 41،8 درصد می رسد.
بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله و معادل 26،5 درصد بوده است.
در همین گروه سنی نرخ بیکاری مردان 22 درصد و زنان 45،8 درصد بوده است.
نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال 2 دهم درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان امسال 2 دهم درصد کاهش نشان می دهد.
بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد در بخش کشاورزی بوده است به طوری سهم شاغلان 10 ساله و بیشتر در بخش خدمات 49،8 درصد و در بخش صنعت 32،6 درصد و در بخش کشاورزی 17،6 درصد بوده است.

پربازدیدها