هشدار دولت السالوادور در مورد زیکا

۷ بهمن ۱۳۹۴ 10:02 AM بازدید 217
کد خبر : 140673
دولت السالوادور در آمریکای مرکزی به زنان توصیه کرده به دلیل خطر ویروس زیکا، سعی کنند تا دو سال بچه‌دار نشوند.

 این ویروس که از راه نیش پشه منتقل می‌شود، عامل نقص مادرزادی در نوزادان است و این اواخر در برزیل شایع شده است. سازمان بهداشت جهانی گفته این ویروس ممکن است به بخش‌های دیگر قاره آمریکا هم سرایت کند.

پربازدیدها