خیز کانال‌های تلگرامی برای درآمدزایی از انتخابات

۵ بهمن ۱۳۹۴ 8:07 PM بازدید 309
کد خبر : 140614
کانال های تلگرامی که با اعضای چند صد نفره! و محدود به صورت قارچ گونه در فضای انتخابات در حال رشد هستند با هدف کسب درآمد از کاندیداهای سرگرم رقابتهای انتخاباتی راه اندازی می شوند.

کانال های تلگرامی که با اعضای چند صد نفره! و محدود به صورت قارچ گونه در فضای انتخابات در حال رشد هستند با هدف کسب درآمد از کاندیداهای سرگرم رقابتهای انتخاباتی راه اندازی می شوند.

مدیران این کانال ها با استفاده از ناآشنایی برخی کاندیداها و همچنین شور و هیجان رقابتی آنها، طی دیدار هایی که با آنها ترتیب می دهند در خواست رقم های نجومی می کنند و جالب است که پاسخ مثبت هم می شنوند.

در همین رابطه یکی از این کاندیداها گفته که گرداننده یک کانال با تعداد اعضای تنها هزار و چند نفر از من در خواست ۵۰ میلیون تومان!!! وجه نقد برای تبلیغ در ایام انتخابات کرده است. برای طراحی یک سایت ساده ۵ میلیون تومان پرداخت کرده ام که هزینه این طراحی از لحاظ فنی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است.

منبع : هفت صبح

پربازدیدها