ارتباط برجام با بازار مسکن

۵ بهمن ۱۳۹۴ 11:43 AM بازدید 857
کد خبر : 140605
وزیر راه و شهرسازی ارتباط اجرای برجام با ایجاد تحول در بازار مسکن را تشریح کرد.

عباس آخوندی، شب گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر غیر مستقیم بودن اثر برجام بر رونق بازار مسکن گفت: مکانیزم تاثیرگذاری اجرای برجام بر رونق بازار مسکن به این صورت است که به تدریج با خروج اقتصاد کشور از حالت رکود و بهبود وضعیت مالی و اقتصادی مردم مراجعه به بازار مسکن برای خرید آپارتمان بیشتر می‌شود و به این ترتیب با فعال شدن بخش مسکن، رونق به این بازار بر می‌گردد.

وی تاکید کرد: تاثیر برجام بر بازار مسکن مانند بخش حمل و نقل که اثری مستقیم است نبوده و به‌صورت غیرمستقیم خود را نشان می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد ، آخوندی با اشاره به اقداماتی که تاکنون وزارت راه وشهرسازی در دولت یازدهم برای رونق بازار مسکن انجام داده است، گفت: متکی کردن خانوارها به نظام پس‌انداز یکی از اقداماتی است که در این زمینه انجام شده، اگر بتوانیم یک رژیم پس انداز را برای خانوارها ایجاد کنیم تا با استفاده از آن و ایجاد اعتماد متقاضیان به بانک برای دریافت تسهیلات این نظام گسترش و تداوم پیدا کند، می‌تواند روند با ثباتی را در بخش مسکن ایجاد کند. وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: طی یکسال اخیر تاکنون توانسته‌ایم 560 میلیارد تومان از پس‌اندازهای مردم را در بانک مسکن جمع آوری کنیم و در حدود 30 هزار نفر نیز پس‌انداز کرده‌اند. این افراد کسانی هستند که به سیستم پس انداز اعتماد دارند و بانک هم در برابر آنها متعهد است.
پربازدیدها