ادغام صندوق فولاد با سازمان تامین اجتماعی تضییع حق کارگران است

۴ بهمن ۱۳۹۴ 8:01 PM بازدید 813
کد خبر : 140577
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با «تامین۲۴»: ادغام صندوق فولاد با سازمان تامین اجتماعی تضییع حق کارگران است

عضو هیئت امنای سازمان تامن اجتماعی با بیان اینکه با ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در سازمان تأمین اجتماعی حق کارگران تضییع می‌شود، افزود: این ادغام با واکنش جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

اکبر شوکت در گفتگو با«تامین۲۴» (tamin24.ir)،گفت: طی چند دوره برای کاهش هزینه های صندوق بازنشستگی فولاد،مدیریت آن به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد اما تا کنون منابع آنها از یکدیگر کاملا جدا بوده است.

شوکت افزود: به دلیل اینکه کارخانجات صنایع فولاد با سازمان تامین اجتماعی در ارتباط باشند مدیریت صندوق بازنشستگی فولاد تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی درآمد.

وی ادامه داد: واگذاری مدیریت صندوق فولاد با سازمان تامین اجتماعی به این معنا نیست که منابع آنها با یکدیگر ادغام شده باشد بلکه هر کدام از آنها منابع جداگانه ای داشته و کاملا از این لحاظ از یکدیگر جدا هستند.

در لایحه برنامه ششم توسعه دستور ادغام وظایف و منابع صندوق بازنشستگی فولاد با سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شده است. وی در این رابطه گفت: منابع سازمان تامین اجتماعی حق الناس است لذا ادغام صندوق بازنشستگی فولاد آن هم با بدهی بالایی که دولت به این صندوق دارد فقط مشکلی به مشکلات می افزاید.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در سازمان تأمین اجتماعی حق کارگران تضییع می‌شود، افزود: این ادغام با واکنش جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

شوکت گفت:اگردولت بفرض بخواهد چنین اقدامی را انجام دهد باید ابتدا بدهی 20هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی فولاد را نقدا پرداخت کند و آنوقت با صلاحدید و اقدام کارشناسانه باید تبعات این اقدام بررسی شود که آیا صحیح است منابع صندوق بازنشستگی فولاد که متعلق به 80 هزار بازنشسته است با منابع سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است، ادغام شود یا خیر

پربازدیدها